Kierowana przez Zbigniewa Ziobrę prokuratura nie podejmuje z urzędu realnych czynności zmierzających do wykrycia sprawców – pisze w skierowanym do lubelskiej prokuratury zawiadomieniu Zarząd SSP Iustitia. Sędziowie piszą o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia dziewięciu przestępstw. Kilka z nich zagrożonych jest karami do 10 lat więzienia.

Zawiadomienie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dotyczy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw przez osoby, należące do działającej na komunikatorze grupy KASTA. Sędziowie wnioskują o wszczęcie postępowań karnych, dotyczących założenia i działania zorganizowanej grupy przestępczej.

Kto?

Zawiadomienie opisuje działanie grupy, kierowanej przez nieustaloną osobę, działającej według założonego planu, zakładającej określony podział ról i korzyści uzyskanych z przestępstwa. Powołując się na doniesienia medialne zawiadomienie wskazuje nazwiska prawdopodobnych członków grupy: Łukasza Piebiaka, Emilię i Tomasza Szmydtów, Konrada Wytrykowskiego, Przemysława Radzika, Michała Lasotę, Macieja Miterę, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego, Jarosława Dudzicza oraz inne, nieustalone dotąd osoby.

Co?

Grupa miałaby mieć na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych - sądów, przekraczaniu uprawnień i niedopełnianiu obowiązków służbowych, tworzeniu fałszywych dowodów w celu skierowania ścigania przeciwko określonym osobom, ujawnianiu i wykorzystywaniu informacji pozyskiwanych w związku z pełnionymi funkcjami i wykonywana pracą, uporczywym nękaniu, stosowaniu gróźb bezprawnych w celu zmuszenia ustalonych osób do ustąpienia z zajmowanych stanowisk, pomawianiu, znieważaniu i poniżaniu określonych osób, w tym funkcjonariuszy publicznych.

Jak?

Grupą miała kierować nieustalona dotąd osoba, wydająca polecenia jej członkom, zapewniająca finansowanie podejmowanych działań, a Łukasz Piebiak według zawiadomienia koordynował podejmowane działania, przekazywał polecenia szefa grupy, zatwierdzał podejmowane działania i określał osoby, wobec których miały być przez pozostałych podjęte czynności znieważające. Do pomówień wykorzystywane zaś miały być dokumenty, pozyskiwane z racji wykonywania pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości i Krajowej Radzie Sądownictwa, udostępniane dziennikarzom za pośrednictwem Emilii Szmydt.

Na podstawie wykreowanych, nieprawdziwych informacji, także anonimów, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik i Michał Lasota mieli także wszczynać postępowania dyscyplinarne i wyjaśniające, a pozostali członkowie grupy za pośrednictwem portali społecznościowych, realizując uzgodnienia z Łukaszem Piebiakiem publikowali poniżające i zawierające groźby wpisy dotyczące sędziów, wskazanych jako cele tej przestępczej działalności.

Zdaniem zgłaszających podejrzenie przestępstwa w związku z tak opisaną działalnością grupy dochodziło do złamania szeregu przepisów Kodeksu karnego; art. 231 par. 1 i 2 i art. 266 par. 1, 190a par. 1, 191 par. 1, 212 par. 1 i 2, 216 par. 1 i 2, 226 par. 1 i 3, 235 oraz art. 107 ust 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zawiadomienie Zarządu SSP Iustitia w środę zostało wysłane do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. To tam prowadzone jest śledztwo w sprawie ujawnionej w sierpniu afery hejterskiej.