Stołeczne place zabaw w coraz lepszym stanie – tak strażnicy miejscy podsumowują zakończone kontrole warszawskich miejsc zabaw dla dzieci. Ujawnione nieprawidłowości najczęściej dotyczyły drobnych uchybień. Ogółem skontrolowano 919 placów zabaw, zarówno miejskich, jak i będących w zarządzie podmiotów prywatnych. Stan większości nie budził zastrzeżeń.

Stołeczne place zabaw w coraz lepszym stanie – tak strażnicy miejscy podsumowują zakończone kontrole warszawskich miejsc zabaw dla dzieci. Ujawnione nieprawidłowości najczęściej dotyczyły drobnych uchybień. Ogółem skontrolowano 919 placów zabaw, zarówno miejskich, jak i będących w zarządzie podmiotów prywatnych. Stan większości nie budził zastrzeżeń.
Strażnicy miejscy kontrolują place zabaw /archiwum Straży Miejskiej m.st. Warszawy /Straż Miejska

Czyste i bezpieczne - takie powinny być place zabaw. Czy takie są - przez ostatnie tygodnie sprawdzali to strażnicy miejscy. Kontrole ujawniły drobne nieprawidłowości w 171 przypadkach. Strażnicy podkreślają, że z roku na rok uchybienia są coraz mniejsze.

Stan techniczny nawierzchni, ogrodzeń, piaskownic, huśtawek, zjeżdżalni i innych urządzeń zabawowych oraz obecność i czytelność tablic informacyjnych - to przede wszystkim na te elementy zwracali uwagę strażnicy miejscy podczas kontroli prowadzonych w miesiącach wiosennych. Funkcjonariusze po kontrolach przekazywali zarządcom obiektów zalecenia i wyznaczali czas na usunięcie usterek. Po upływie wyznaczonego terminu odbywały się ponowne kontrole, podczas których sprawdzano, czy administratorzy usunęli nieprawidłowości. W większości przypadków zalecenia strażników zostały wykonane w wyznaczonym terminie.

Najczęściej powtarzający się problem to niekompletne lub uszkodzone urządzenia do zabawy, uszkodzone ogrodzenia, zanieczyszczone lub uszkodzone piaskownice i uszkodzone ławki. Rzadziej odnotowywane były przypadki uszkodzeń lub braku tablic z regulaminem korzystania z placu, przypadki napisów na urządzeniach czy zanieczyszczonej nawierzchni.

Najwięcej placów - ponad 220 - skontrolowano na terenie Ursynowa, Mokotowa i Wilanowa. Skontrolowano nie tylko miejskie place zabaw i obiekty w parkach, ale również place na terenie obiektów będących w zarządzie prywatnych podmiotów (administracji czy osiedli mieszkaniowych).

Część placów zabaw, które jeszcze rok temu kontrolowaliśmy, została zlikwidowana. Pozytywne jest to, że powstają kolejne, które są nowoczesne, bezpieczne, atrakcyjne i stają się osiedlowymi miejscami rekreacji - mówi Marek Kubicki naczelnik VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Strażnicy skontrolowali wiosną 22 nowe place zabaw; w trakcie kontroli okazało się też, że 19 starych zostało zlikwidowanych.

Choć wiosenne kontrole już się zakończyły, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na place zabaw w ciągu całego roku. Również sami mieszkańcy - jeśli będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego placu zabaw - mogą przekazać informacje straży miejskiej na numer alarmowy 986. Można też zgłaszać się do administratorów obiektów. Przeprowadzone działania są jednym z elementów interdyscyplinarnego projektu "Warszawskie place zabaw".

Straż Miejska przygotowała też na swojej stronie specjalną aplikację internetową. Można w niej znaleźć m.in. mapę z rozmieszczeniem placów zabaw kontrolowanych przez strażników, informacje o Miasteczku Ruchu Drogowego, projekcie "Teatr na straży", a także o cyklicznych imprezach promujących wśród najmłodszych zasady bezpieczeństwa. W serwisie można również sprawdzić lokalizacje wydarzeń, w których będzie uczestniczyła Straż Miejska. Aplikacja dostępna jest tutaj.

(ak)