Odebrać Virtuti Militari zdrajcom Polski

Niedziela, 28 lutego 2016 (11:51)

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w pełni popiera apel uczestników konferencji „Żołnierze Wyklęci. Droga Wolnych Polaków” do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o odebranie Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari przyznanego przez władze komunistyczne osobom, które walczyły z polskim podziemiem niepodległościowym po zakończeniu II wojny światowej.

POKiN  już w 2007 roku zwróciło się w tej sprawie z analogiczną prośbą do ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, któremu Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał rok później listę ponad stu żyjących kawalerów Virtuti Militari w sposób oczywisty niegodnych najcenniejszego żołnierskiego odznaczenia. Trzy lata temu zaapelowaliśmy o to samo także do jego następcy Bronisława Komorowskiego.

Nasz postulat dotyczył funkcjonariuszy oraz tajnych współpracowników Urzędu i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej i formacji kontynuujących jej wrogą Polsce działalność, oficerów Gwardii i Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także obywateli RP, mających w swoim życiorysie dobrowolną służbę w Armii Czerwonej oraz w cywilnych i wojskowych sowieckich organach bezpieczeństwa (NKWD, KGB, Smiersz, GRU, itp.).

Ciesząc się z podobnej inicjatywy żyjących jeszcze Żołnierzy Niezłomnych przypominamy, że zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, Prezydent RP ma prawo odebrać Virtuti Militari w przypadku, gdy „odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu”.

Najwyższy już czas zmyć hańbę z najwyższego polskiego odznaczenia bojowego!

Artykuł pochodzi z kategorii: blogi