Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie z satysfakcją przyjmuje dzisiejsze oświadczenie prezydenta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego o rezygnacji z nazbyt pochopnie podjętej - bez konsultacji i uzgodnień ze środowiskami kombatanckimi i Radą Muzeum AK - arbitralnej decyzji o powołaniu budzącego wiele kontrowersji i sprzeciwów Leszka Jodlińskiego na stanowisko nowego dyrektora Muzeum Armii Krajowej. W konsekwencji, zgodnie z ustawą o muzeach, zostanie przeprowadzony konkurs, które to rozwiązanie uważamy za jedynie słuszne.

           Jednocześnie wyrażamy pełne poparcie dla propozycji przejęcia tej placówki przez Samorząd Województwa Małopolskiego, z którą w lipcu br. wystąpił do prezydenta miasta wicemarszałek Małopolski do spraw kultury Leszek Zegzda. Ten pomysł zyskał aprobatę wiceprzewodniczącego Sejmiku i zarazem przewodniczącego Rady Muzeum AK Kazimierza Barczyka, a także przewodniczących wszystkich klubów radnych Sejmiku Małopolski: Platformy Obywatelskiej - Bogusława Sonika, Polskiego Stronnictwa Ludowego - Adama Domagały, Prawa i Sprawiedliwości - Witolda Kozłowskiego oraz przewodniczącego Komisji Kultury Jerzego Fedorowicza.

            Uważamy, że nowemu dyrektorowi znacznie łatwiej będzie prowadzić jedyne na świecie Muzeum Armii Krajowej, kiedy jego organizatorem będzie Samorząd Województwa Małopolskiego, przy którym - zgodnie z ustawą - działa Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, skupiająca 35 organizacji.

            Wyrażamy przekonanie, że do sądu konkursowego - zgodnie z obowiązującym prawem - zaproszeni zostaną przedstawiciele Rady Muzeum AK oraz organizacji kombatanckich na czele z Małopolskim Okręgiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, które wielkim społecznym wysiłkiem utworzyły z początkiem lat 90. ubiegłego wieku (wyłącznie z własnych darów - pamiątek i relikwii) ten pomnik największej podziemnej armii okresu II wojny światowej, będący jednocześnie domem dla tak niewielu jeszcze żyjących weteranów walk o niepodległość Polski.

           W imieniu Rady POKiN

           dr Jerzy Bukowski