​Co trzecia sprawa, która trafia z zawiadomienia Najwyżej Izby Kontroli do prokuratury, ląduje w koszu. Taką negatywną opinię pracy prokuratury przedstawił w zeszłym tygodniu, w swoim sprawozdaniu prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Jednocześnie stwierdził, że martwi go, iż prokuratura ignoruje kierowane przez NIK zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, umarzając postępowania, bądź też odmawiając ich wszczęcia.

Podobny głos wołającego na puszczy brzmiał w wystąpieniu przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, którzy wskazywali, że na przestrzeni lat 2009-2012 skierowali szereg zawiadomień o popełnieniu przestępstw dotyczących parabanków i prawie we wszystkich sprawach odmówiono wszczęcia bądź umorzono postępowanie. Krytyczne głosy KNF najbardziej słyszalne były, gdy wybuchła afera Amber Gold. Padały wówczas pytania dlaczego prokuratura nie ochroniła klientów Amber Gold, a liczni politycy i prawnicy wskazywali na lekceważenie wcześniejszych ostrzeżeń KNF.

Na problemy w kontaktach z prokuraturą na przestrzeni ostatnich miesięcy wskazywała Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Ewa Lipowicz. W swoich wypowiedziach podkreślała, że szereg instytucji do których kieruje swoje wystąpienia odpowiada jej rzeczowo, a prokuraturę stać jedynie na "reakcje obronne’’. Jednocześnie zaznaczała, że prokurator generalny, do którego kieruje osobiste zapytania i sygnalizacje odpowiada, że nic nie może zrobić. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich wystąpieniach medialnych zaznaczała, że na miejscu prokuratora generalnego znalazłaby instrumenty prawne i faktyczne do odpowiedniej reakcji.

Pasywność w zarządzaniu prokuraturą oraz niewłaściwą politykę w prowadzeniu śledztw zarzucił prokuratorowi generalnemu również minister sprawiedliwości Marek Biernacki.

Przytoczone reakcje przedstawicieli instytucji, które współpracują z prokuraturą na polu ścigania przestępczości i strzeżenia praworządności nie mogą być pokrzepiające dla zwykłego obywatela. Wszak czuwanie nad ściganiem przestępstw i stanie na straży praworządności to stosownie do zapisów Ustawy o prokuraturze główne i najważniejsze zadania tego organu.

I tu śpieszę z dobra nowiną. Nie jest tak źle. Nie wszyscy oceniają prokuraturę krytycznie. Są tacy, którzy ją doceniają i nagradzają jej przedstawicieli. No, może nie za walkę z przestępczością, ale co tam. W oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Prokuratury Generalnej czytamy, że w dniu 5 grudnia br. zastępca prokuratora generalnego oraz wybrani członkowie kadry kierowniczej prokuratury zostali nagrodzeni Medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju. Medale wręczył Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr (sic!) Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na czym polegały zasługi akurat tych nagrodzonych i przed czym, czy też przed kim prokuratorzy bronili nasz kraj nie podano...