Materialistom żyje się gorzej. Przywiązanie do dóbr materialnych, przekonanie o ich znaczeniu nie ułatwia życia, wręcz przeciwnie. Opublikowane właśnie wyniki badań psychologów z Baylor University pokazują, że materialiści rzadziej są zadowoleni i częściej popadają w depresję. Wszystko dlatego, że jak donosi czasopismo "Personality and Individual Differences", trudniej im cieszyć się tym, co mają.

Wcześniejsze badania pokazywały, że ludzie skoncentrowani na dobrach materialnych, choć częściej niż inni te dobra zdobywają, są generalnie mniej zadowoleni z życia, częściej przyznają, że nie są szczęśliwi, a nawet mają niższą od innych samoocenę. Dodatkowo obserwuje się u nich mniejszą satysfakcję ze swoich związków i mniejszą skłonność do angażowania się w życie społeczności. Równocześnie ci, którzy podchodzą z wdzięcznością do tego, co mają i co ich spotyka, deklarują większe przekonanie, że ich życie ma sens.

Najnowsze badania prowadzono na grupie studentów marketingu jednej z prywatnych uczelni na południowym zachodzie USA. Uczestniczyło w nich 246 osób w wieku średnio 21 lat. Wypełniały ankiety, które pozwalały ocenić poziom ich materializmu i satysfakcji z życia.

Wdzięczność jest uczuciem pozytywnym, otwartym na innych - mówi współautorka pracy, prof. Jo-Ann Tsang z College of Arts and Sciences Baylor University. Jak podkreśla, materializm jest z kolei skoncentrowany na sobie, to podejście zwraca nam uwagę na to, czego wciąż nie mamy, nie skłania do wdzięczności za to, co już stało się naszym udziałem.

To nasza zdolność adaptacji do nowych sytuacji odpowiada za to, że więcej dóbr materialnych wcale nas nie uszczęśliwia - dodaje współautor, profesor James Roberts. Jego zdaniem "gromadzenie dóbr wciąż podnosi nam poprzeczkę, kolejne zakupy nie dają nam szczęścia, sprawiają tylko, że gonimy za satysfakcją coraz szybciej". Nazywamy to ruchomą bieżnią konsumpcji - dodaje Roberts.

Badacze przypominają, że już grecki filozof Eurypides zwykł mawiać: "Nie psuj tego co masz pragnieniem tego, czego nie masz; pamiętaj, że to co jest ci teraz dostępne było wcześniej tylko w sferze twoich marzeń".