Bawisz się z dzieckiem? Nie koryguj tego co robi, nie pokazuj mu, jak się bawić. Nie poganiaj go. Najnowsze badania psychologów University of Missouri sugerują, że najsilniejszą więź budują z dzieckiem matki, które towarzyszą w zabawie, ale pozwalają dziecku na daleko idącą samodzielność. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Parenting: Science and Practice".

Badacze od dawna próbują określić, jaką rolę w życie dziecka odgrywa sposób, w jaki rodzice uczestniczą w jego zabawach.

Najnowsze badania pokazują, że stanowcze, kontrolujące matki, ryzykują pogorszenie przyszłej więzi z dzieckiem. Pokazała to analiza materiałów wideo, pokazujących zabawy matek z dziećmi w wieku od roku do 5 lat.

Zdaniem psychologów w zabawie dziecko musi mieć dużą autonomię. Matka nie powinna na przykład pokazywać dziecku, że krowa-zabawka "wchodzi" do obory przez drzwi, a nie przez okno. Nie powinna zabraniać dziecku dotykania "palników" plastikowej kuchenki w zestawie małego kucharza.

Choć mamom wydaje się, że taka korekta jest potrzebna i pomaga dziecku, w praktyce jednak ogranicza jego kreatywność i zmniejsza satysfakcję z zabawy.

Dzieci bardziej dominujących kobiet zdradzają w późniejszym życiu więcej negatywnych emocji, ich więź z matką nie jest tak silna, jak byłoby to możliwe. Jeśli mama jednak nie może się powstrzymać od uwag, ważne by okazywała dziecku dużo ciepła i serdeczności, wtedy jej wskazówki mniej drażnią.