Dziecko w łonie matki nie tylko śpi, ale i śni. Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Schillera w Jenie potwierdziły, że już u 7-miesięcznego płodu można zaobserwować charakterystyczne dla marzeń sennych szybkie ruchy gałek ocznych. Co ciekawe, te wnioski to miedzy innymi owoc pracy... matematyków.

Bezpośrednie badanie aktywności nerwowej mózgu dziecka w łonie matki jest niemożliwe. Nie było więc dotąd jasne, czy różnicowanie faz snu jest procesem, który w czasie rozwoju dziecka pojawia się nagle, czy stopniowo. Jak donosi czasopismo "Chaos", wydawane przez American Institute of Physics, neurolodzy w Jenie przeprowadzili teraz odpowiednie badania na płodach jagniąt, a matematycy stworzyli model obliczeniowy, który pokazał, że te szybkie ruchy gałek ocznych to wynik procesu, który zaczyna się znacznie wcześniej i pozwala by mózg stopniowo dojrzewał. Jeśli uda się te procesy lepiej zrozumieć będzie można rozszerzyć naszą wiedzę na temat kształtowania się układu nerwowego i być może leczyć zaburzenia dotyczące nie tylko snu.

Z Bogdanem Zalewskim spotykamy się oko w oko ze snem.