Naukowcy coraz bliżej odkrycia zagadki przerzutów nowotworowych. Badania przeprowadzone na myszach pokazały, że niektóre nowotwory mogą wydzielać białko, które uruchamia wzrost uśpionych dotąd komórek rakowych, w różnych tkankach organizmu. Ten sukces może istonie pomóc przy tworzeniu skuteczniejszych metod diagnozy i terapii nowotworów.

Tkanka nowotworowa wydziela białko, osteopontynę, które oddziałuje na szpik kostny i aktywuje pewne komórki, które po dostaniu się do krwioobiegu docierają do tych uśpionych komórek nowotworowych

i wywołuja ich wzrost. Jak mówi mi autorka badań, Sandra McAllister z Whitehead Institute for Biomedical Research w Massachusetts, dokładne poznanie roli osteopontyny powinno pomóc w doborze odpowiedniej terapii, która pozwoli uniknąć przerzutów. Są także szanse, że dzięki tej wiedzy lekarze będą w stanie przewidzieć, kiedy u pacjenta może dojść do przerzutów.

Sandra McAllister o mechanizmie, który prowadzi do przerzutów nowotworowych.