Chcesz mieć bardziej inteligentne dziecko, karm je piersią. Przekonują o tym badania kanadyjskich i białoruskich naukowców, przeprowadzone na grupie 14 tysięcy dzieci. Okazuje się, że maluchy, karmione piersią dłużej, którym do późniejszego wieku nie podawano pokarmu w butelce, mają przeciętnie o 5 punktów wyższy iloraz inteligencji, lepiej także radzą sobie w szkole.

Podobny efekt był już wcześniej obserwowany, nie było jednak jasne, co jest przyczyną, a co skutkiem. Przypuszczano, że być może matki karmiące piersią dłużej, to matki w ogóle poświęcające dziecku więcej uwagi, które bawią się z nim, czytają mu i w ten sposób pomagają w rozwoju. Badania, których wyniki opublikowano właśnie na łamach "Archives of General Psychiatry" były tak zaplanowane, by pokazać, czy istotne jest już samo karmienie piersią. I to się potwierdziło.

Eksperyment prowadzono na Białorusi, gdzie nie ma jeszcze rządowych programów zachęcajacych matki do dłuższego karmienia piersią. To pozwalało na osiągnięcie bardziej obiektywnych wyników. Czy podwyższony iloraz inteligencji to efekt lepszego pokarmu, czy spokoju związanego z bliskością matki, wciąż nie wiadomo, ale pytanie karmić piersią, czy nie karmić, znalazło jednoznaczną odpowiedź...

Z Ewą Kwaśny o inteligentnym podejściu do karmienia piersią.