Brutalne gry video skutecznie uczą przemocy - do takich wniosków prowadzą wyniki badań wykonanych przez amerykańskich naukowców. Ich zdaniem producenci tych gier wykorzystują metody oddziaływania, stosowane... w szkole. Jak pisze czasopismo "Journal of Youth and Adolescence", gry video wykorzystują techniki stosowane przez dobrych nauczycieli, techniki, które potwierdziły już, że są skuteczne. Na przykład umiejętnie motywują graczy do doskonalenia swych umiejętności, wymuszają na nich cierpliwość, zachęcają do ćwiczeń, stopniowo podnoszą poziom trudności, a także zmuszają do wykorzystania nabytych umiejetności w nowych sytuacjach.

Badania ankietowe przeprowadzono na grupie blisko dwóch i pół tysiaca dzieci i nastolatków, ze szkół stanu Minnesota oraz Iowa State University. Okazało się, że u miłośników brutalnych gier ryzyko agresywnych zachowań rosło w ciągu roku szkolnego ponad 2.5 raza bardziej niż u tych, którzy spedzali czas tylko przy grach nie zawierających przemocy. Badacze podkreslają, że ich wyniki nie tylko powinny skłonić rodziców do pewnej ostrożności w doborze rozrywki swych dzieci, ale też sugerują, że można by wykorzystać gry wideo do uczenia pożytecznych zachowań. Sprzątania, wynoszenia śmieci, wyprowadzania psa na spacer....

Maja Dutkiewicz, Michł Kowalewski i Grzegorz Jasiński o brutalnej skutecznosci gier pełnych przemocy.