Po referendum strajkowym i dwóch rundach mediacji związki zawodowe podpisały porozumienie z dyrekcją Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Od listopada pracownicy dostaną 100 złotych brutto podwyżki.

Więcej nie dostaną lekarze, bo oni nie grozili protestem. Kolejne rozmowy o podwyżkach w przyszłym roku, po podpisaniu Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.