Antyterrorysta

(Walka z terroryzmem)
Synonimy: antyterroryści
Radio Muzyka Fakty