Wytrzymałością fizyczną, refleksem, umiejątnością wspódziałania w

grupie i przed wszytskim odwagą trzeba popisać się, aby wyjechać na

wyprawę Marlboro Adventure Team po Stanach Zjednoczonych. Droga do

celu jest niezwykle ciężka. Najpierw krajowe eliminacje, i finał

regionalny.

Taki właśnie finał rozpoczął się dzisiej w Bieszczadach. Do Arłamowa

zjechało ponad 60 Rosjan, Rumunów, Czechów, Ukraińców i Polaków.

ARLAMOW2 (0:41)