Przedstawiciele organizacji pozarządowych i lwowskich wyższych uczelni przedstawili koncepcję wolontariatu na potrzeby finałowego turnieju piłkarskich mistrzostw Europy 2012 roku. Zgodnie z nią, w mieście zostanie zaangażowanych blisko tysiąc wolontariuszy.

O rekrutacji i szkoleniu wolontariuszy autorzy koncepcji dyskutowali z władzami miasta podczas zorganizowanego przez Radę Miejską okrągłego stołu pt. "Rola społeczeństwa i wolontariatu studentów w udanej organizacji finałowej części mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 na Ukrainie i we Lwowie".

Wolontariusze mają zostać zaangażowani w pomoc w miejscach takich jak ambasady, domy studenckie i kampingi dla gości turnieju, centra medialne czy strefy kibiców. Ochotnicy służyć będą także pomocą językową służbom zapewniającym bezpieczeństwo oraz obsługę medyczną.

Zgodnie z naszymi założeniami, rekrutacja wolontariuszy we Lwowie rozpocznie się w sierpniu i potrwa do końca tego roku. Kandydaci będą mogli zgłaszać się tylko poprzez oficjalną stronę internetową. Aplikacje z innych źródeł nie będą przyjmowane - powiedział dyrektor Agencji ds. Przygotowań Lwowa do Euro 2012 Mykoła Padałka.

Według niego, do 15 marca 2012 miasto wyłoni kompletną ekipę wolontariuszy. Wybrane osoby wiosną przyszłego roku zostaną przeszkolone zgodnie z wybranym kierunkiem przyszłej działalności. Jeśli chodzi o znajomość języków obcych u przyszłych wolontariuszy, na dziś priorytetowe są angielski i polski. Jednak dopiero w grudniu będzie jasne, które reprezentacje zagrają we Lwowie i oczywiście od tego będzie zależeć, czy zmienią się potrzeby - podkreślił Padałka.