Sąd Rejonowy w Zgorzelcu nie zgodził się na odroczenie wykonania kary orzeczonej wobec byłego proboszcza z Ruszowa w powiecie zgorzeleckim. Duchowny został prawomocnie skazany na cztery lata bezwzględnego więzienia za czyny pedofilskie w stosunku do dwóch niepełnosprawnych intelektualnie dziewczynek.

Wyrok w tej sprawie zapadł w październiku zeszłego roku. Sąd skazał księdza Piotra M. na karę czterech lat bezwzględnego więzienia (obniżył o rok wyrok, jaki zapadł w pierwszej instancji) i obniżył zakaz zajmowania stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi z dożywotniego na 15-letni. Sąd Najwyższy odrzucił jego skargę kasacyjną. Ks. Piotr M. ma zakaz posługi kapłańskiej.

Duchowny powołując się na względy zdrowotne złożył do sądu wniosek o odroczenie wykonania kary, co oburzyło rodziny pokrzywdzonych dziewczynek.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu rozpatrywał dziś wniosek skazanego. Sąd uznał, że nie przedstawił on wystarczających argumentów, które przemawiałyby za tym, iż nie może odbywać  kary w zakładzie karnym - powiedział RMF24 rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jelenie Górze prok. Tomasz Czułowski.

Czwartkowe postanowienie sądu nie jest prawomocne. Duchowny w ciągu siedmiu dni może się jeszcze na nie zażalić do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Ksiądz został zatrzymany w maju 2019 r. Policję o podejrzeniu molestowania małoletniej dziewczynki zawiadomiła wówczas matka dziecka.

M. został oskarżony o to, że dopuścił się wobec dwóch dziewczynek "innych czynności seksualnych". Do molestowania miało dojść według prokuratury w 2019 r., podczas przygotowań dzieci do pierwszej komunii świętej.

Podczas śledztwa prokuratura apelowała do osób, które zostały pokrzywdzone przez M. lub były świadkami jego zachowań pedofilskich, aby zgłaszały się do śledczych. Piotr M. posługę kapłańską pełnił w latach 1978-2019 na terenie Wrocławia, Jędrzychowic, Niedźwiedzic i Ruszowa. W tej sprawie zgłosiło się 18 osób, a przypadki te zostały wyłączone do odrębnego postępowania. O te czyny ksiądz nie został jednak oskarżony, gdyż uległy one przedawnieniu.