Polsko-ukraińską grupę wyłudzającą podatek VAT rozbili funkcjonariusze gdańskiego CBŚP i tamtejszej skarbówki. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymano 20 osób, w tym 10 obywateli Ukrainy.

Członkowie grupy zakładali sieć spółek z branży budowlanej i spawalniczej na Pomorzu, w woj. kujawsko-pomorskim oraz w Wielkopolsce. Te firmy wystawiały innym podmiotom fikcyjne faktury, pozwalające obniżać koszty działalności gospodarczej.

Szefem grupy był mieszkający w Gdańsku mężczyzna z obywatelstwem polskim i ukraińskim. Na stanowiskach prezesów tworzonych spółek obsadzał Ukraińców.

W akcji zatrzymań i przeszukań ponad 20 podmiotów wzięło udział 150 funkcjonariuszy. Szacuje się, że Skarb Państwa na działalności międzynarodowej grupy stracił 8 mln zł. Sąd zdecydował o areszcie dla 6 z zatrzymanych osób.

Opracowanie: