Z początkiem 2022 roku w Polsce przybędzie 10 nowych miast. Taką rekomendację złożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już 1 stycznia 2020 roku 10 miejscowości uzyska status miasta. Zmiany te będą miały wpływ na życie prawie 80 tysięcy osób.

O zmianie statusu decyduje wiele czynników. Przede wszystkim brana jest pod uwagę liczba mieszkańców oraz stopień rozwoju wodociągów i kanalizacji. Ważne również czym zajmują się mieszkańcy, większość z nich powinna utrzymywać się z działalności pozarolniczej. 

Oprócz tego liczone są również względy historyczny, zabytki czy obecność miejskiego rynku. 

Lista nowych miast: