W mazowieckim Wyszogrodzie Wisła przekroczyła we wtorek wieczorem stan alarmowy. Znacznie wolniej podnosi się poziom rzeki w Kępie Polskiej, choć i tam przekroczony jest stan alarmu. Obecnie alarm powodziowy obowiązuje w siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Słubice, Mała Wieś, Wyszogród, Bodzanów, Słupno, Nowy Duninów i Gąbin.

We wtorek wieczorem Wisła osiągnęła w Wyszogrodzie poziom 552 cm, czyli 2 cm powyżej stanu alarmowego. W Kępie Polskiej poziom rzeki wynosił w tym czasie 456 cm, czyli 6 cm ponad stan alarmu. W ciągu sześciu godzin w Wyszogrodzie poziom Wisły wzrósł o 14 cm, a w Kępie Polskiej o 2 cm.

Według starosty płockiego Piotra Zgorzelskiego, obecnie "nie ma zagrożenia powodziowego dla mieszkańców podpłockich gmin". Sytuację monitorujemy bez przerwy i jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - zapewnił starosta.

Na Wiśle od Rakowa pod Wyszogrodem do Nowego Duninowa pod Płockiem utrzymuje się kra lodowa grubości około 20 cm. W ocenie specjalistów, podnoszący się stan wody w rzece to właśnie efekt zamarzania i wypierania wody przez powiększającą się krę. W pogotowiu czekają więc lodołamacze.