​Wojewodowie naciskają samorządy, by te przesłały Poczcie Polskiej spisy wyborców. Jak ustalił reporter RMF FM, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast dostają od wojewodów ponaglające pisma. "Czujemy się zastraszani" - usłyszeliśmy od samorządowców.

Większa część treści tych pism to lista przepisów, rzekomo uprawniających pocztę do wnioskowania o spisy wyborców, a w podsumowaniu pojawia się zdanie, że "przekazanie poczcie żądanych danych jest obowiązkiem prawnym samorządów".

Z informacji naszego dziennikarza Pawła Balinowskiego wynika, że takie pisma zostały rozesłane już w połowie województw, a docelowo trafią do wszystkich.

Przyjmujemy to jako próbę zastraszania samorządowców. To przekonywanie do działań, które naszym zdaniem są działaniami pozaprawnymi - powiedział Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Choć w pismach nie ma bezpośredniej groźby konsekwencji prawnych ani terminów, według rozmówców naszego dziennikarza to jasny pierwszy krok do wprowadzenia zarządów komisarycznych, by wnioskować o to do premiera, wojewodowie zgodnie z prawem muszą najpierw kilkukrotnie ponaglić samorządy. 

Opracowanie: