PKW zaleciła ponowną weryfikację wykazów podpisów pod kandydaturą komitetu Skuteczni Piotra Liroya-Marca w Tarnowie - informuje "Rzeczpospolita". Według "Rz" do list Skutecznych, ale także Bezpartyjnych i Samorządowców, załączono wykazy podpisów z osobami zmarłymi.

Do redakcji "Rzeczpospolitej" dotarły informacje, że PKW przesłała do okręgowych komisji wyborczych pismo, by skrupulatnie sprawdzać listy poparcia dla komitetów Skuteczni Piotra Liroya-Marca oraz Koalicja Bezpartyjnych i Samorządowców. Wszystko dlatego, że do zgłoszeń kandydatur załączono wykazy podpisów z osobami zmarłymi (w tym nieżyjącymi już od kilku lat) oraz osób, które z różnych przyczyn w ostatnim okresie zmieniły nazwisko - donosi gazeta.

Informacje te - jak podaje "Rzeczpospolita" - potwierdza pismo wiceprzewodniczącego PKW sędziego Sylwestra Marciniaka, które dziennikarze otrzymali od rzecznika komisji Wojciecha Dąbrówki. Komisja poleciła, aby dane wszystkich osób umieszczonych na wykazach załączonych do kandydatur tych dwóch komitetów, wnikliwie weryfikować - także z użyciem rejestru PESEL - aż do osiągnięcia przez te komitety ustawowego minimum poparcia wymaganego do ich rejestracji - pisze "Rz".

Według "Rz" złożona w Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie lista poparcia komitetu wyborczego Skuteczni Piotra Liroya-Marca zawierała dane trzech nieistniejących osób, a do Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie ten sam komitet zgłosił kandydatów, którzy nie spełnili wymogu ukończenia 21 lat - co jest wymagane, gdy ubiega się o mandat posła.

"Rzeczpospolita" podaje także, że po sprawdzeniu 2341 podpisów ze zgłoszonej do OKW w Tarnowie listy Bezpartyjnych i Samorządowców okazało się, że podane tam dane 127 zmarłych, a 157 zawierało niewłaściwe numery PESEL. Podobnie miało być także w OKW w Piotrkowie Trybunalskim.

PKW poleciła także, aby z tych samych powodów zweryfikować również podpisy do Senatu