Pięćdziesiąt osób jest podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie o masowe zabójstwo cywilów. Listę otwiera Wiktor Janukowycz - oświadczył pełnomocnik parlamentu Ukrainy ds. kontroli działalności prokuratury Jurij Machnycki.

W śledztwie w sprawie o organizację masowych zabójstw, prowadzonym przeciwko najważniejszym osobom w państwie, oraz wysokim funkcjonariuszom organów wewnętrznych podejrzanych jest ok. 50 osób - poinformował Machnycki posłów Rady Najwyższej.

Dodatkowo parlament polecił straży granicznej zatrzymanie osób podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie o masowe zabójstwo cywilów, gdyby podjęli próbę ucieczki z kraju.

Ci obywatele nie mogą opuścić terytorium Ukrainy - oświadczył przewodniczący parlamentu i p.o. prezydenta Ołeksandr Turczynow.

Zawieszono pięcioro sędziów

Rada Najwyższa Ukrainy zawiesiła także w obowiązkach pięcioro mianowanych przez siebie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, iż sprzeniewierzyli się oni złożonej przysiędze. 

Podjęta znaczną większością głosów uchwała w tej sprawie wzywa ponadto prokuraturę generalną do wszczęcia postępowania karnego przeciwko zawieszonym sędziom. Rada Najwyższa zaleciła również pełniącemu obowiązki prezydenta Ołeksandrowi Turczynowowi oraz zjazdowi sędziów Ukrainy, by podjęli podobne kroki wobec pozostałych 12 sędziów.

Zgodnie z konstytucją Ukrainy, po jednej trzeciej członków 18-osobowego Trybunału pochodzi z nominacji parlamentu, prezydenta i zjazdu sędziów. 

Parlament mianował nowego szefa banku centralnego

Dzisiaj parlament w Kijowie zatwierdził na stanowisku nowego prezesa Narodowego Banku Ukrainy Stepana Kubiwa, deputowanego partii Batkiwszczyna, jednego z komendantów Majdanu i b. prezesa zarządu należącego do grupy PKO BP ukraińskiego Kredobanku.

Kubiw zastąpił w NBU dotychczasowego szefa tej instytucji Ihora Sorkina, który podał się tego dnia do dymisji.