W ciągu tygodnia Unia Europejska przygotuje propozycje nowych sankcji przeciw Rosji w związku z jej działaniami na Ukrainie - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Według niemieckiej kanclerz Angeli Merkel obejmą one dziedziny, w których już wprowadzono restrykcje.

Według Van Rompuya szczyt zlecił Komisji Europejskiej i służbom dyplomatycznym "pilne rozpoczęcie prac przygotowawczych" nad nowymi sankcjami gospodarczymi. W ciągu tygodnia rezultaty tych prac mają zostać przedstawione rządom państw unijnych.

Według Angeli Merkel sankcje będą dotyczyć m.in. sektora finansowego, ale też innych dziedzin, jak np. energia - Jeśli nie zmieni się obecna sytuacja na Ukrainie albo nastąpi zaostrzenie konfliktu, to będziemy rozmawiać o sankcjach - powiedziała niemiecka kanclerz. Z dokumentu końcowego szczytu wynika też, że UE po raz kolejny rozszerzy listę osób objętych sankcjami wizowymi i finansowymi za wspieranie separatystów w Donbasie.

Od 1 sierpnia UE wprowadziła sankcje sektorowe wobec Rosji w formie embarga na broń, ograniczeń w przepływie kapitału, zakazu eksportu niektórych technologii wykorzystywanych w eksploatacji ropy oraz zakazu sprzedaży sprzętu podwójnego zastosowania.

Jedną z konsekwencji kryzysu na Ukrainie i napiętych relacji z Rosją jest wprowadzenie przez ten kraj embarga na produkty rolno-spożywcze z UE, które też było tematem obrad szczytu. W dokumencie końcowym zapisano, że przywódcy są zadowoleni z nadzwyczajnych działań, jakie podjęła Komisja Europejska w odpowiedzi na rosyjskie embargo. Chodzi o 125 mln euro na rekompensaty dla producentów niektórych szybko psujących się owoców i warzyw. UE wezwała też KE do podjęcia kolejnych działań, jeśli będzie to konieczne.