Warunki w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim i na poligonie w Wędrzynie są bardzo złe - wynika z kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich. Straż graniczna odpowiada, że cudzoziemcy mają zapewnione pełne wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową, mają dostęp do wszelkich sanitariatów. Mogą korzystać też z internetu i telefonów komórkowych.

Nieprawidłowości dotyczą m.in. okien w ośrodku w Krośnie Odrzańskim. Są w nich kraty, co jest niezgodne z przepisami. Takie zabezpieczenie może się pojawić tylko w aresztach dla cudzoziemców.

Mieszkańcy bloków potrzeby fizjologiczne załatwiają w pokojach w kącikach sanitarnych. Wspólne prysznice nie mają wydzielonych kabin.

Ośrodek w Wędrzynie sprawia wrażenie więzienia - jest otoczony drutem kolczastym. Zasieki są też na placach spacerowych.

Podobnie jak w Krośnie Odrzańskim, w Wędrzynie w oknach zamontowano kraty. W salach nie ma mebli, poza stołami i krzesłami.

Część cudzoziemców nie ma świadomości, że ośrodek jest na czynnym poligonie, w związku z tym odczuwają stres w związku z odgłosami wystrzałów i wybuchów. "Jest to szczególnie bulwersujące, wziąwszy pod uwagę, że wśród umieszczonych w TSOC są osoby, które opuściły kraj pochodzenia w związku z toczącymi się tam konfliktami zbrojnymi, a warunki detencji prowadzić mogą do pogłębienia traum" - czytamy w komunikacie RPO.

RPO zwraca też uwagę na braki w dostępie do informacji, w kontaktach ze światem zewnętrznym, a także w pomocy psychologicznej i lekarskiej.

PRZECZYTAJ RAPORT RPO

Straż graniczna: Sukcesywnie staramy się wprowadzać dodatkowe udogodnienia

Straż Graniczna poproszona o komentarz do raportu RPO zapewnia, że cudzoziemcy korzystają z pomieszczeń mieszkalnych, w których wcześniej kwaterowani byli żołnierze Wojska Polskiego oraz państw NATO biorący udział w szkoleniach realizowanych na terenie poligonu w Wędrzynie.

Cudzoziemcy - zdaniem straży granicznej - mają pełne wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową, nie ma też problemu z dostępem do wszelkich sanitariatów. Mogą korzystać z internetu i telefonów komórkowych - jeśli ich nie mają, są im udostępniane. 

SG zapewnia, że cudzoziemcy mają  stałą opiekę medyczną - na miejscu jest ratownik lub pielęgniarka, mają też dostęp do opieki specjalistycznej.

Straż tłumaczy też, że zabezpieczenia - kraty i zasieki - mają zapobiec ucieczce, bo w zamkniętych ośrodkach przebywają osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Dodatkowo budynki wymagały szybkiego dostosowania do wymogów ośrodków zamkniętych.

Straż zapewnia, że będzie wprowadzać kolejne udogodnienia dla osób przebywających w ośrodku. Jak dodaje komenda główna - rzecznik nie przekazał jej żadnych wyników kontroli i ewentualnych zaleceń, a raport zna tylko z mediów.

Pełna treść komunikatu straży granicznej:

Cytat

Obecnie w Ośrodku Szkoleń Poligonowych Wojsk Lądowych w Wędrzynie - zaadaptowanym na potrzeby strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców - przebywa 567 mężczyzn, w tym 213 obywateli Iraku i 210 obywateli Afganistanu. 200 osób złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytoriom RP, pozostałe osoby o taką ochronę się nie ubiegają. Dla osób przebywających w tym ośrodku - wyłącznie mężczyzn - straż graniczna zorganizowała pełne wyżywienie (w formie cateringu przygotowanego przez firmę zewnętrzną). Cudzoziemcy korzystają z pomieszczeń mieszkalnych, w które wcześniej kwaterowani byli żołnierze Wojska Polskiego oraz państw NATO biorący udział w szkoleniach realizowanych na terenie poligonu w Wędrzynie. Cudzoziemcy mają zapewniony dostęp do wszelkich sanitariów. Cudzoziemcy mogą korzystać również z telefonów komórkowych (jeżeli nie posiadają - takie telefony są im wydawane) oraz ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Cudzoziemcy mają zapewnioną stałą opiekę medyczną (obecność pielęgniarki lub ratownika medycznego każdego dnia), a także dostęp do lekarza oraz specjalistów, w sytuacji gdy zachodzi taka potrzeba. W związku z tym, że osoby nielegalnie przekroczyły granicę oraz zachodzą realne i uzasadnione ryzyka ucieczki tych osób, przebywają w ośrodkach strzeżonych. Mając na uwadze konieczność szybkiego dostosowania infrastruktury obiektów Ośrodka Szkoleń Poligonowych Wojsk Lądowych w Wędrzynie do wymogów strzeżonego ośrodka, musiały m.in. zostać zapewnione pewne formy zabezpieczenia jak choćby kraty w oknach. Przedmiotowe działanie, tj. instalacja tzw. krat w oknach, jest zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (§ 6.) Ponadto, Straż Graniczna sukcesywnie stara się wprowadzać dodatkowe udogodnień dla osób przebywających w tym ośrodku.
ppor. SG Anna Michalska


Zatrucia grzybami w ośrodkach dla cudzoziemców

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia dwie grupy migrantów zatruły się grzybami. W Lininie zatruło się czterech Afgańczyków.

Wcześniej doszło do tragicznych wydarzeń w Podkowie Leśnej-Dębaku. Dzień przylocie do Polski z Kabulu troje dzieci zatruło się muchomorami sromotnikowymi. Wszyscy trafili do szpitala, dwoje z nich z ostrą niewydolnością wątroby. Najstarsza, siedemnastoletnia dziewczynka w dobrym stanie opuściła szpital.  5 i 6-latek po kilku dniach zmarli.

Po tych wypadkach pojawiły się pytania o wyżywienie migrantów. Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazał wówczas reporterowi RMF FM, że mieszkańcy ośrodka w Lininie mają trzy pełne posiłki dziennie, w tym obiad składający się z dwóch dań. Mają też dostęp do ciepłych napojów, a wyżywienie jest zgodne z normami kulturowymi i religijnymi.


Opracowanie: