Rekompensaty za stan wyjątkowy. Prezydent podpisał ustawę

Piątek, 1 października (14:54)

Rekompensaty dla hotelarzy i restauratorów z terenów objętych stanem wyjątkowym stają się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę w tej sprawie.

Celem ustawy - jak napisano w komunikacie - jest wprowadzenie podstawy prawnej do wypłat rekompensaty dla usługodawców najmocniej dotkniętych ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

Ustawa przewiduje możliwość otrzymania rekompensaty z budżetu państwa za okres obowiązywania stanu wyjątkowego przez:

  • przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Rekompensatę ustalono na okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy, z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia, w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Dodano, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty ustalana będzie proporcjonalnie do czasu jego trwania.

Wniosek trzeba złożyć do wojewody

Rekompensata będzie udzielana na wniosek składany do właściwego wojewody. Wojewoda wydaje ostateczną i prawomocną decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Stan wyjątkowy w Polsce

Sejm zgodził się w czwartek wieczorem na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na części obszaru województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią.

Za wyrażeniem zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego - o co wnioskował prezydent Andrzej Duda - zagłosowało 237 posłów, przeciw było 179, od głosu wstrzymało się 31.

W poprzedzającej głosowanie burzliwej debacie za przedłużeniem stanu wyjątkowego opowiedzieli się posłowie PiS i Konfederacji. Głosowanie przeciw zapowiadali posłowie KO i Lewicy, posłowie KP-PSL zadeklarowali wstrzymanie się od głosu. Podobnie wypowiadali się posłowie kół: Polska 2050, Polskie Sprawy, Porozumienie.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią na obszarze części województw lubelskiego i podlaskiego. Został pierwotnie wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta wydanego na wniosek rządu.

We wtorek prezydent odbył naradę z szefem BBN, szefami MSWiA i MON, komendantem głównym Straży Granicznej oraz zastępcą szefa Sztabu Generalnego w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego. O przedłużenie stanu wyjątkowego wystąpiła do prezydenta Rada Ministrów.


Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Stan wyjątkowy na pograniczu polsko-białoruskim

Nicole Makarewicz

RMF/PAP