Dziennikarze powinni zostać dopuszczeni do miejsca obowiązywania stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią – takiego zdania jest blisko 61 proc. badanych w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 33 proc. ankietowanych.

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Początkowo został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

1 października prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie przedłużające o 60 dni stan wyjątkowy.


W związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego obowiązują następujące ograniczenia:

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń na obszarze objętym stanem wyjątkowym, 
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi,
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej,
  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach,
  • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów,
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia,
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Dziennikarze nie mają dostępu do strefy stanu wyjątkowego

Stan wyjątkowy oznacza w praktyce, że dziennikarze nie mają dostępu do objętej nim strefy. Dlatego 14 września ukazało się oświadczenie 25 redakcji mediów ogólnopolskich, w tym RMF FM, oraz dziennikarskich organizacji o umożliwienie pracy na obszarze obowiązywania stanu wyjątkowego.

O dostęp mediów do strefy objętej stanem wyjątkowym zaapelowała też w ubiegłym tygodniu unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Uważam, że ważne jest, żeby zapewnić mediom dostęp do tego regionumówiła komisarz po spotkaniu w Warszawie.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął też rezolucję na temat Białorusi, w której znalazło się wezwanie, by polskie władze zapewniły dostęp do strefy objętej stanem wyjątkowym mediom i organizacjom pozarządowym.

Większość Polaków za dostępem dziennikarzy do strefy objętej stanem wyjątkowym

Z najnowszego sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM wynika, że większość Polaków - niemal 61 proc. - uważa, iż media powinny zostać dopuszczone do miejsca obowiązywania stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Odpowiedź "zdecydowanie powinny" wybrało 44,2 proc. badanych, a "raczej powinny" - 16,5 proc. 

Przeciwnego zdania jest w sumie nieco ponad 33 proc. respondentów - w tym odpowiedź "zdecydowanie nie powinny" wybrało 15,2 proc., a "raczej nie powinny" - 17,9 proc. ankietowanych. 

6,2 proc. pytanych wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Najwięcej osób jest za dostępem mediów do strefy stanu wyjątkowego w grupie wiekowej 60-69 lat - aż 75 proc. badanych. Najrzadziej ten pomysł popierają osoby powyżej 70. roku życia - takiego zdania jest co drugi badany w tym przedziale wiekowym.

Najczęściej przeciw dostępowi dziennikarzy do strefy stanu wyjątkowego są osoby w wieku 18-29 lat. Taką opinię wyraziło 47 proc. z nich.

W przypadku zwolenników partii politycznych najczęściej odpowiedź "zdecydowanie nie powinni" i "raczej nie powinni" wybierali wyborcy Zjednoczonej Prawicy - w sumie tak stwierdziło 73 proc. z nich. 

Jeżeli chodzi o elektorat Koalicji Obywatelskiej PO .N iPL Zielonych, to za dostępem mediów do strefy stanu wyjątkowego jest 98 proc. respondentów. Identycznie jest wśród wyborców Lewicy - SLD, Wiosny, Partii Razem. 

Wśród głosujących na PSL + Kukiz'15 87 proc. popiera dostęp dla dziennikarzy. Elektorat Konfederacji w większości - 57 proc. - uważa, że media nie powinny zostać wpuszczone do strefy stanu wyjątkowego.

Sondaż został przeprowadzony 8 października, metodą telefoniczną. Pytano 1000 osób.