Dokumenty, wśród których znaleźć można osobistą korespondencję między generałem a żołnierzami, wnioski awansowe, zdjęcia oraz materiały, które opisują funkcjonowanie struktur Armii Krajowej po zakończeniu II wojny światowej przekaże do Muzeum AK wnuk generała Bolesława Nieczui-Ostrowskiego, pan Tomasz Stężała.

1 sierpnia, w czasie otwarcia wystawy "Dni Powstania" Muzeum AK w Krakowie wzbogaci się o kolekcję archiwaliów pochodzących od dowódcy inspektoratu "Maria". Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski był szefem uzbrojenia w Komendzie Okręgu Krakowskiego ZWZ-AK, odpowiedzialnym m.in. za konspiracyjną produkcję broni, która odbywała się pod kryptonimem "Ubezpieczalnia". W 1944 roku został mianowany szefem inspektoratu "Maria", który działał w okolicach Miechowa. Po wojnie przeniósł się do Elbląga, został aresztowany i skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. W więzieniach  spędził 7 lat. Zmarł w 2008 roku pozostając przez cały czas w stałym kontakcie ze swymi dawnymi towarzyszami broni.

Przekazane archiwalia w znaczący sposób wzbogacą wiedzę historyczną o 106. Dywizji Piechoty AK i dopełnią zasoby, którymi Muzeum już dysponuje. Będą wykorzystywane przy budowaniu narracji wystaw, a część zapewne ujrzy również światło dzienne. Wśród dokumentów szczególnie cenne są te, które opisują osobiste relacje generała z podkomendnymi. Co ważne, przekazane 1 sierpnia dokumenty stanowią jedynie część zbioru, który trafi w całości do archiwów Muzeum. Pan Tomasz Stężała, wnuk generała, autor powieści wojennych z cyklu "Trzy Armie" ("Porucznicy 1939", "Kapitanowie 1941") oraz powieści przygodowo-wojennej "Aptekarz" przekazał pamiątki za zgodą rodziny generała.

mat. prasowy