Rada Praw Człowieka ONZ potępiła na plenarnym posiedzeniu w Genewie użycie przez siły libijskie przemocy wobec własnych obywateli oraz wszczęła międzynarodowe śledztwo w tej sprawie, zaznaczając, iż może tu chodzić o zbrodnie przeciwko ludzkości.

57 państw członkowskich przyjęło w trybie konsensu rezolucję zgłoszoną przez grupę delegacji, reprezentujących wszystkie regiony świata.

Wcześniej przedstawiciel Libii w Radzie Praw Człowieka ONZ Adel Szaltut oświadczył, że wraz z całością swej delegacji reprezentuje "wolną wolę" narodu libijskiego. Zebrani zareagowali na tę deklarację owacją.

My, członkowie libijskiej misji, postanowiliśmy zdecydowanie służyć jako przedstawiciele narodu libijskiego i jego wolnej woli. Reprezentujemy wyłącznie naród libijski - zaznaczył Szaltut.