Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił ostatnie represje wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Nie wezwał do wznowienia sankcji wobec reżimu, ale zagroził, że dalsze łamanie praw człowieka może doprowadzić do wstrzymania polityki dialogu UE z Mińskiem.

Rezolucja, uzgodniona wcześniej przez główne frakcje polityczne, została w całości przyjęta przez aklamację.

Rezolucja to odpowiedź na wzmożone w ostatnim czasie akty represji, w tym aresztowania, wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza Związku Polaków na Białorusi (ZPB). Parlament Europejski "potępia prawne i policyjne akty przeciwko ZPB" oraz "wyraża solidarność z obywatelami niemogącymi w pełni korzystać z praw obywatelskich".

Europosłowie domagają się od władz w Mińsku "ponownej legalizacji ZPB kierowanego przez Andżelikę Borys i zwrócenia należących do związku własności".