Do stu tysięcy złotych dostanie każda gmina lub powiat poszkodowane przez wielką wodę - zapowiedział szef MSWiA Jerzy Miler. Pieniądze zostaną wydane na działania przeciwpowodziowe - paliwo do pomp i pojazdów, środki dezynfekcyjne i wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych. Pomoc finansową otrzymają już w najbliższym czasie mieszkańcy województwa śląskiego.

Graś: Na razie skupiamy się na walce z powodzią

Zdaniem rzecznika rządu, Pawła Grasia, dwa tygodnie po zakończeniu powodzi powinien być znany finansowy rozmiar kataklizmu. Na razie nie szacujemy strat, walczymy z powodzią - mówi Graś, pytany o to, na jakie odszkodowania będą mogły liczyć osoby, którym wielka woda zabrała dorobek całego życia.

Województwo śląskie wkrótce otrzyma pomoc

Śląskie samorządy otrzymają z budżetu 12,2 mln zł na bieżące działania przeciwpowodziowe. Wniosek w tej sprawie wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk skierował do ministra finansów.

Samorząd województwa śląskiego, a także 17 powiatów i 104 dotknięte powodzią w regionie gminy w pierwszym etapie dostaną po 100 tys. zł na pokrycie już poniesionych i planowanych kosztów. Informacje o zasadach ewentualnej pomocy dla powodzian mają być podane w czwartek.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda śląski potwierdził, że sytuacja powodziowa stabilizuje się, a stan wód opada. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w powiecie bieruńsko-lędzińskim (gmina Bieruń), poważne podtopienia są także w okolicach Częstochowy.

Dotychczas w woj. śląskich z terenu objętego powodzią ewakuowano 1460 osób. Statystyka ta nie obejmuje jednak wszystkich tych, którzy sami opuścili zalane lub podtopione domy, udają się np. do rodziny czy znajomych.

Wojewoda i policja ostrzegają przed oszustami, którzy podszywając się pod sanepid odwiedzają mieszkania informując o skażeniu wody i proponując specjalne filtry lub środki uzdatniające. Takie przypadki odnotowano w Gliwicach. Sprawę bada policja. Sanepid poinformował, że nigdzie w woj. śląskim woda w kranach nie jest skażona; na terenach zalanych zaleca się jej przegotowanie, szczególnie przed podaniem dzieciom.

Wojewoda śląski zlecił przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego stanu infrastruktury wodnej, m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz prac i inwestycji przeprowadzonych tam w ostatnich latach.