Województwa, które ucierpiały z powodu powodzi, otrzymają w sumie 152 mln zł na zasiłki. Zdecydował o tym szef MSWiA Jerzy Miller. Każda rodzina lub osoba samotna z terenów dotkniętych przez powódź otrzyma bezzwrotnie do 6 tys. zł. Pieniądze mają pokryć najbardziej podstawowe wydatki. Będą wypłacane przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Jerzy Miller polecił ponadto wojewodom, by szacunkowe, nawet cząstkowe dane o wysokości strat kierować do MSWiA sukcesywnie i na bieżąco.

Według dotychczasowych szacunków wojewodów, straty w województwie śląskim wyniosły 63,2 mln zł, świętokrzyskim - 40 mln zł, małopolskim - 30 mln zł, opolskim - 15 mln zł, a w podkarpackim - 4,3 mln zł.