Od 15 lutego PKP Intercity podnosi ceny swoich biletów. W pociągach Twoich Linii Kolejowych nawet o 2,5 zł, a w expresach Intercity o ponad 4 złote. Nie zmienią się ceny biletów weekendowych, podróżnika oraz miejscówek.

Podróż z Warszawy do Lublina zdrożeje o złotówkę, do Łodzi o 1,20 a expresem z Gdyni do Warszawy o 4 złote. Spółka tłumaczy podwyżkę wzrostem cen prądu i dostępu do torów oraz większych kosztów utrzymania i eksploatacji taboru.