Około 284 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników o godzinie 9:00 przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. Na RMF24 opublikujemy arkusz zadań i propozycje odpowiedzi.

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to osoby, które chcą poprawić swój wynik. Jest ich około 7 tys. Dlatego łącznie wszystkich przystępujących dziś do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym będzie ponad 290 tys.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym.

Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru, zdaje się je na jednym - rozszerzonym poziomie oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 26 maja.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur ogłoszone zostaną 30 czerwca.

Na RMF24.pl będziemy na bieżąco publikować arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami!

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.


(j.)