Matura 2016. W piątek egzamin z hiszpańskiego

Czwartek, 19 maja 2016 (21:55)

Maturzyści przystąpią w piątek rano do pisemnego egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Język hiszpański - podobnie jak język francuski i włoski - należy do rzadziej wybieranych przez maturzystów języków obcych.

Chęć zdawania na maturze języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 534 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Po południu przeprowadzony będzie pisemny egzamin z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 628 abiturientów. Maturę z hiszpańskiego pisać dziś będą także abiturienci z wcześniejszych roczników.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, w tym języki obce.

Abiturienci z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad, mogą, ale nie muszą zdawać egzaminów z przedmiotów do wyboru. Chętni mogą zdawać nawet sześć egzaminów z przedmiotów do wyboru.

(MN)

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2016

RMF24-PAP