Matura 2016: Dziś rusza dodatkowa sesja

Środa, 1 czerwca 2016 (06:18)

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś rano dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do nich w maju. Rozpocznie się też dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych. Z kolei w czwartek przeprowadzony będzie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów.

Dodatkowa sesja maturalna przeprowadzona będzie od 1 do 17 czerwca. W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej rano abiturienci przystąpią od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 442 maturzystów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym - 126.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym - rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym. Abiturienci zdający maturę według starych zasad mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie można do sześciu. Mogą też zdawać egzamin na wybranym przez siebie poziomie - podstawowym lub rozszerzonym.

Wszyscy maturzyści - niezależnie czy zdają maturę według starych, czy według nowych zasad - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu przeprowadzone będą 1, 2 i 3 czerwca. 


(j.)

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2016