Matura 2016. Dziś język hiszpański

Piątek, 20 maja 2016 (09:22)

Po godz. 9 rozpoczęła się pisemna matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Język hiszpański - podobnie jak język francuski i włoski - należy do rzadziej wybieranych przez maturzystów języków obcych. Najchętniej wybieranym jest język angielski, na kolejnych miejscach w wyborach maturzystów są niemiecki i rosyjski.

Chęć zdawania na maturze języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 534 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Po południu przeprowadzony będzie pisemny egzamin z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. Rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 628 abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w będą pisać egzamin z hiszpańskiego. Razem z nimi napiszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, ustnych - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.

(mpw)

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2016