Matura 2016. Dwa tys. maturzystów jeszcze raz napisze egzamin z informatyki - z powodu błędu

Poniedziałek, 30 maja 2016 (14:29)

Około 2 tys. maturzystów będzie ponownie w czerwcu pisać egzamin z informatyki - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Taką możliwość CKE zaproponowała abiturientom po tym, gdy okazało się, że w jednym z zadań brakowało danych.

Egzamin maturalny z informatyki przeprowadzono 17 maja. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli zdających egzamin w nowej formule, chęć zdawania tego przedmiotu zadeklarowało 6,7 tys. osób. W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym w jednym z zadań rozwiązywanych z wykorzystaniem komputera brakowało danych w załączonym pliku. Chodzi o zadanie, za którego rozwiązanie można było uzyskać 4 punkty.

W związku z tym błędem dyrektor CKE zaproponował maturzystom dwa rozwiązania.

Zgodnie z pierwszą propozycją dyrektora CKE, rozwiązania zdających będą traktowane jako poprawne, jeżeli poprawne są wyniki dla pierwszych 700 wierszy, czyli dla danych całkowicie zgodnych ze specyfikacją określoną w poleceniu do zadania lub do oceny został przedstawiony program, który po uruchomieniu dla poprawnych danych daje poprawne wyniki.

Druga propozycja to ponowne napisanie egzaminu w dodatkowej sesji maturalnej, czyli 13 czerwca. Do 24 maja maturzyści mieli czas na podjęcie decyzji, które rozwiązanie wybierają. Jeśli zdecydowali się na ponowne napisanie egzaminu musieli do tego czasu w swojej macierzystej szkole złożyć stosowną deklarację.

Na powtórzenie egzaminu w całym kraju zdecydowało się około 2 tys. maturzystów.

Maturzyści, którzy zdecydowali się ponownie przystąpić do egzaminu z informatyki będą rozwiązywali tylko jego drugą część, czyli zadania z wykorzystaniem komputera. W przypadku części pierwszej wzięty pod uwagę ich wynik uzyskany w egzaminie majowym.

(mpw)

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2016