Maturzyści w środę rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu odbędzie się egzamin z filozofii. Nie są one obowiązkowe - przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Maturzyści w środę rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu odbędzie się egzamin z filozofii. Nie są one obowiązkowe - przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Maturzyści [zdj. ilustracyjne] /Archiwum RMF FM

Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 54,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 21,5 proc. z nich, a z filozofii - około tysiąca osób. Egzamin z biologii zdawać będzie także 18,5 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania filozofii zadeklarowało około 500 osób.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Abiturienci zdający maturę według starych zasad mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Wszyscy maturzyści - niezależnie czy zdają maturę według starych, czy według nowych zasad - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

(mn)