Matury 2014: Maturzyści do piór! Trwa egzamin z języka polskiego

Poniedziałek, 5 maja 2014 (09:00)

Maturalny maraton czas zacząć! Blisko 334 tys. uczniów szkół średnich w całej Polsce przystąpiło o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Abiturienci mają 170 minut na rozwiązanie testu na poziomie podstawowym. Po egzaminie na RMF 24 opublikujemy arkusze wraz z odpowiedziami!

Zobacz również:

Emocje sięgnęły zenitu! Egzaminy rozpoczęły się punktualnie, a Centralna Komisja Egzaminacyjna nie otrzymała żadnych zgłoszeń o nieprawidłowościach.

Stres przed wejściem na salę egzaminacyjną nie opuszczał maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Lublinie, które odwiedził nasz reporter. Pierwsi abiturienci zaczęli się tam schodzić tuż po godzinie 8. Od razu skierowali pierwsze kroki w kierunku list, żeby sprawdzić, w której z dwóch sal gimnastycznych będą pisać. 

Po sprawdzeniu dowodów osobistych i spełnieniu innych formalności wszyscy mogli zasiąść na swoich miejscach. Do końca trwania egzaminu, na salę nikt nie ma wstępu. 

Przystępujący do egzaminu rozwiązują testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów.

Przed maturzystami 3 egzaminy pisemne

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego: 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00.

Na RMF 24 będziemy publikować arkusze egzaminacyjne i propozycje odpowiedzi z wybranych przedmiotów!

Pisemne matury potrwają do 23 maja

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów (m.in. geografii, biologii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji.

Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Muszą przystąpić do dwóch egzaminów ustnych

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 30 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 2 a 18 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a ustnych - na dni 25-29 sierpnia.

(mal)

Artykuł pochodzi z kategorii: Matura 2014

Krzysztof Kot