Maturzyści mają już za sobą egzamin z informatyki. Po południu odbędzie się jeszcze sprawdzian z historii sztuki. Na RMF24.pl publikujemy już zadania z podstawowego i rozszerzonego poziomu matury z informatyki.

Egzamin z informatyki na poziomie podstawowym trwał 195 minut, na poziomie rozszerzonym - 240 minut. Egzamin z historii sztuki na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut.

Chęć zdawania egzaminu z informatyki zadeklarowało w tym roku 4,7 tys. maturzystów, czyli blisko 1,3 proc. Egzamin z historii sztuki chciało zdawać 3,8 tys. abiturientów, czyli około jeden procent.

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku zdawało ją blisko 22 proc. abiturientów. Na drugim miejscu jest biologia. Na trzecim miejscu jest wiedza o społeczeństwie.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.