W piątek matura z wiedzy o społeczeństwie

Czwartek, 10 maja 2018 (23:50)

Maturalny maraton trwa. W piątek absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zmierzą się z zadaniami z wiedzy o społeczeństwie i informatyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Początek egzaminu z wiedzy o społeczeństwie już o godzinie 9:00, a z informatyki punktualnie o 14:00. Trzymamy kciuki!

To szósty dzień egzaminów. Uczniowie - którzy zadeklarowali taką chęć - już o godzinie 9:00 przystąpią do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. 

Wiedza o społeczeństwie znajduje się w puli przedmiotów dodatkowych. Jest wybierana przede wszystkim przez przyszłych prawników, politologów i dziennikarzy. Wiedza o społeczeństwie przez wiele lat była w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Obecnie plasuje się na siódmym miejscu po języku angielskim na poziomie rozszerzonym (najczęściej wybieranym przedmiocie dodatkowym), geografii, matematyce na poziomie rozszerzonym, języku polskim na poziomie rozszerzonym, biologii i chemii. Chęć zdawania egzaminu z WOS-u zadeklarowało 22,9 tys. tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Egzamin będzie trwał 180 minut. 

Sprawdź TUTAJ, z jakimi zadaniami zmierzyli się ubiegłoroczni maturzyści. 


Dziś również informatyka

Dziś swoją wiedzę sprawdzą także abiturienci, którzy zdecydowali się na zdawanie egzaminu z informatyki - w sumie 8800 osób. Informatyka od lat należy do przedmiotów rzadziej wybieranych.

Arkusze egzaminacyjne otworzą o godzinie 14:00.

Matura 2018: Zobacz arkusze i propozycje rozwiązań z dotychczas przeprowadzonych egzaminów!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

Matura 2018: Jakie przedmioty?

Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym (w formie pisemnej): język polski, matematykę i język obcy nowożytny - najchętniej wybierany jest oczywiście angielski. 

Maturzysta musi także przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego dodatkowego przedmiotu. Do wyboru ma: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę etniczną, język łemkowski, język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Matura 2018: Kiedy abiturient zdaje maturę?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.


(nm) (ak)

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2018