Matura 2018: Język niemiecki - poziom podstawowy [ARKUSZ i ROZWIĄZANIA]

Wtorek, 15 maja 2018 (14:35)

O godz. 9.00 maturzyści przystąpili do matury podstawowej z języka niemieckiego. Egzamin trwał 120 minut. Napisało go 15 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Poniżej publikujemy arkusz CKE z języka niemieckiego na poziomie podstawowym wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Arkusz CKE z języka niemieckiego na poziomie podstawowym składał się z 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać łącznie 50 punktów.

Niemiecki jest drugim najchętniej wybieranym językiem obcym na maturze, wyprzedza go jedynie język angielski. Na kolejnych miejscach znalazły się - rosyjski, francuski, hiszpański i włoski.

Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz jednego języka obcego na poziomie podstawowym. Ponadto abiturient musi wybrać choć jeden przedmiot dodatkowy, który napisze na poziomie rozszerzonym. Maturzyści obowiązkowo przystępują również do dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego oraz języka obcego.

Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

Matura 2018: Zobacz arkusze!

>>> Matura 2018: Język niemiecki - poziom podstawowy [ARKUSZ] <<< 

>>> Matura 2018: Język niemiecki - poziom podstawowy [TRANSKRYPCJA] <<<<

Matura 2018: Propozycje rozwiazań


Matura 2018: Zobacz arkusze i propozycje rozwiązań z dotychczas przeprowadzonych egzaminów!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Biologia - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018. WOS - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi <<<

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2018

INTERIA/RMF