Dziś na maturze egzamin z języka rosyjskiego. Będziemy mieć arkusze i odpowiedzi

Czwartek, 17 maja 2018 (07:15)
Aktualizacja: Czwartek, 17 maja 2018 (10:50)

Dziś przed maturzystami pisemny egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze. Od lat rosyjski jest trzecim - po angielskim i niemieckim - najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze; egzaminy z języka angielskiego i niemieckiego przeprowadzono już w tej sesji (z angielskiego 8 maja, a z niemieckiego 15 maja).

Chęć zdawania na maturze języka rosyjskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 4,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Po południu zostanie przeprowadzony pisemny egzaminu z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym, czyli nieobowiązkowym; rozpocznie się o godz. 14. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 1,9 tys. tegorocznych absolwentów.

Egzamin z rosyjskiego będą też pisali abiturienci z wcześniejszych roczników: 598 osób zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 333 na rozszerzonym.

Maturalny maraton

Na kolejnych miejscach w wyborach maturzystów, jeśli chodzi o języki obce - po angielskim, niemieckim i rosyjskim - znalazły się francuski, hiszpański i włoski. Będzie je zdawało po mniej niż jednym procencie abiturientów; egzaminy z tych przedmiotów zostaną przeprowadzone 18, 21 i 22 maja.

Nie są to wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego - chodzi o języki białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 23 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków kaszubskiego i łemkowskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym, dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Matura 2018: Zobacz arkusze i rozwiązania z wcześniejszych egzaminów

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Biologia - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018. WOS - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi <<<

>>> Matura 2018: Język niemiecki - poziom podstawowy [ARKUSZ i ROZWIĄZANIA] <<< 

>>> Matura 2018: Język niemiecki - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ROZWIĄZANIA] <<<

(ug)

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2018

RMF FM/PAP