Matura 2017. Dziś egzaminy z języka rosyjskiego

Środa, 17 maja 2017 (07:25)

Maturzyści przystępują dziś rano do pisemnego egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Po południu odbędzie się egzamin na poziomie rozszerzonym.

Od lat język rosyjski jest trzecim - po języku angielskim i niemieckim - najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze.

Chęć zdawania na maturze języka rosyjskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 5,3 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

W środę po południu zostanie przeprowadzony pisemny egzaminu z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym, czyli nieobowiązkowym. Chęć zdawania go zadeklarowało 2,1 tys. tegorocznych absolwentów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w środę będą pisać egzamin z rosyjskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: 410 osób zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 100 - na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2017