Matura 2017. Dziś egzaminy z fizyki i historii muzyki

Czwartek, 18 maja 2017 (07:46)

Maturzyści rano przystępują do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu odbędzie się z kolei egzamin z historii muzyki.

Chęć zdawania egzaminu z fizyki zadeklarowało 18,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 6,4 proc. z nich, a z historii muzyki - 346 osób.

Fizykę będzie zdawać w czwartek także 1,9 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania historii muzyki zadeklarowały 33 osoby.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok. 

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2017