Dziś na maturze fizyka i filozofia

Poniedziałek, 11 maja 2015 (08:40)

Maturzyści rano przystąpili do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie egzamin z filozofii. Na naszych stronach tradycyjnie już opublikujemy arkusze zadań oraz propozycje odpowiedzi, które opracują dla Was eksperci Interii.

Matura z fizyki i filozofii nie jest obowiązkowa, przystępują do niej tylko ci abiturienci, którzy chcą. Chęć zdawania egzaminu z fizyki zadeklarowało około 17,7 tys. maturzystów z liceów ogólnokształcących i około 6 tys. maturzystów z techników. Z kolei do egzaminu z filozofii chce przystąpić blisko 590 maturzystów z liceów i ponad 90 maturzystów z techników.

Wszyscy abiturienci z liceów zdawać będą oba egzaminy na poziomie rozszerzonym. Abiturienci z techników mogą wybrać poziom trudności egzaminów. Zdecydowana większość zdających z fizyki (ok. 5,3 tys.) zdecydowała się na poziom podstawowy, także w przypadku filozofii większość (ponad 70 osób) wybrała poziom podstawowy.

Egzamin fizyki na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym - 150 minut, egzamin z filozofii na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Egzamin z fizyki rozpoczął się o godzinie 9, a z filozofii ruszy o godzinie 14.

Matura 2015 - jakie zasady?

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Z kolei abiturienci z techników - mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą przystąpić do sześciu takich egzaminów.

Wszyscy, niezależnie od typu szkoły - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych - do 29 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.

(mal)

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2015

RMF24-PAP