Próbna matura 2021: Dziś język angielski. Zobacz arkusz zadań!

Piątek, 5 marca (05:25)
Aktualizacja: Piątek, 5 marca (12:34)

Piątek to trzeci dzień tegorocznych próbnych matur. Uczniowie zmierzyli się dziś z językiem angielskim na poziomie podstawowym. Arkusz zadań udostępniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną publikujemy w tym artykule.

Próbna matura 2021: Język angielski - poziom podstawowy
Jak wygląda harmonogram próbnych egzaminów?

Próbne egzaminy maturalne odbywają się w tym roku od 3 do 16 marca. Organizowane są dwa egzaminy dziennie - o godz. 9 i o godz. 14. 

W środę rano uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. W czwartek rano zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki i filozofii.

Dziś oprócz egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym organizowany jest także test z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.

8 marca rano organizowany będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 9 marca rano odbędzie się egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. 10 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego. 11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki. 12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.

15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki. 16 marca rano będzie egzamin próbny z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Dyrektor Centralne Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wskazuje, że próbne egzaminy maturalne powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreśla Smolik.

Matura 2021: Jak w tym roku będą wyglądać egzaminy?

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy maturalne zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na maturze w maju tego roku.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

W 2021 r. abiturienci nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak dotąd będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów (egzaminy te są przeprowadzane tylko na jednym na poziomie - rozszerzonym, stąd w tej grupie są też przedmioty, z których egzaminy na poziomie podstawowym są obowiązkowe).

Nie będzie też w tym roku na maturze obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia za granicą.

Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja. 

Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2021

Maciej Nycz

RMF/PAP