Matura 2021 w reżimie sanitarnym: Oto najważniejsze zasady

Wtorek, 4 maja (07:34)

Na teren szkoły maturzyści mogą wejść wyłącznie z zakrytymi nosem i ustami: maseczki mogą zdjąć jedynie na czas egzaminu. Nie mogą pożyczać sobie długopisów, ołówków i innych przyborów. Nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy – np. książek czy maskotek, mogą natomiast przynieść własną butelkę z wodą – szkoła jej bowiem nie zapewni. Matura 2021 przeprowadzana jest w ścisłym reżimie sanitarnym: przeczytajcie, jakie są najważniejsze zasady!

Matura 2021: Pandemia wymusiła zmiany

Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

W tym roku nie muszą natomiast przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru.

Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Ponadto absolwenci liceów i techników nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Matura w reżimie sanitarnym: Długa lista wytycznych

W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym: zasady zbliżone są do tych, które obowiązywały w marcu podczas sprawdzianów próbnych i w czasie ubiegłorocznych matur.

I tak, zgodnie z wytycznymi, na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zgodnych z objawami Covid-19. Zasada ta obowiązuje zarówno zdających, jak i nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.

Co do zasady, na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą objętą izolacją ani taka, która sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.

Od tej reguły są jednak dwa wyjątki: chodzi o ozdrowieńców i w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem.

Przed wpuszczeniem maturzysty do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić go o odsłonięcie na chwilę twarzy, by móc zweryfikować jego tożsamość.

Maturzyści mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Już w trakcie egzaminu natomiast muszą ponownie założyć maseczkę, gdy podejdzie do nich nauczyciel - by odpowiedzieć na zadane przez nich pytanie, w czasie wyjścia do toalety i wtedy, gdy zakończą pracę z arkuszem i będą opuszczać salę.

Nauczyciele, poruszając się po sali, powinni również mieć zakryte usta i nos.

Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. telefonów, książek czy maskotek.

Ponadto każdy zdający ma korzystać z własnych długopisów, ołówków, linijki, cyrkla itd.: uczniowie nie mogą ich sobie nawzajem pożyczać.

Szkoła nie zapewnia uczniom wody - na egzamin mogą więc przynieść własną butelkę z wodą.

Ławki w sali egzaminacyjnej powinny być ustawione tak, by między maturzystami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.

Odległość co najmniej 1,5 metra maturzyści mają zachować również, czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.

W wytycznych podano także, że - aby unikać tworzenia się przed szkołą i przed salą egzaminacyjną grup zdających - dyrektor szkoły może np. zdecydować o podzieleniu maturzystów na grupy, które rozpoczynać będą egzamin w np. 15- czy 20-minutowych odstępach. Zastrzeżono równocześnie, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w oficjalnym harmonogramie.

PEŁNĄ LISTĘ WYTYCZNYCH znajdziecie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej >>>> 

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl:

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.


Artykuł pochodzi z kategorii: Raport: Matura 2021

Edyta Bieńczak

RMF FM/PAP