Strona polska prześle do USA kolejne dokumenty, które mają dostarczyć kolejny argumentów za ekstradycją Edwarda Mazura – poinformowała Prokuratura Krajowa. Polonijny biznesmen jest podejrzewany o podżeganie do zabójstwa generała Marka Papały.

20 lipca br. sąd w Chicago nie zgodził się na wydanie Polsce Mazura. Po uważnym rozpatrzeniu i ocenie dowodów sprawy przedstawionych przez rząd polski i dowodów przedstawionych przez obronę pana Mazura, sąd uważa, że rząd nie wykazał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzuconego mu przestępstwa - oświadczył sędzia Arlander Keys w uzasadnieniu swej decyzji odrzucającej wniosek. Sędzia nakazał natychmiastowe zwolnienie Mazura z aresztu.

Nie składamy broni - deklarował wtedy ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sprowadzenie Mazura z USA do Polski to jeden z głównych celów obecnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.