Jarosław Kaczyński złożył kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w Katedrze na Wawelu. Uczestniczył też w mszy w krypcie św. Leonarda.

Odwiedziny przez Jarosława Kaczyńskiego grobu brata i bratowej miały charakter prywatny - powiedział proboszcz Katedry na Wawelu ks. prałat Zdzisław Sochacki,

W krypcie, w której znajduje się sarkofag Lecha i Marii Kaczyńskich, znajduje się także tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na tablicy widnieją: łacińska sentencja "Corpora dormiunt, vigilant animae" (ciała śpią, dusze czuwają), napis: "Pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r." i nazwiska ofiar katastrofy.